4. Norm bepalen en herijken

In de regelgeving van de NZa (NR/REG-2021b, artikel 5.1.4) staat: ‘de zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de normtijden en het herijken/updaten hiervan’. Op deze pagina is meer informatie te vinden over hoe de normtijd bepaald kan worden, wanneer herijking nodig is en er wordt een handige tool toegelicht om een herijking uit te voeren.