4.1 De normtijd bepalen

De norm kan bepaald worden door gebruik te maken van:

  • Realisatie uit het verleden: Aangezien er momenteel sprake is van minutenregistratie op activiteitenniveau, ligt het voor de hand dat de nieuwe opslag indirecte tijd in eerste instantie bepaald wordt op basis van historische data.
  • Tijdsmeting (met name geschikt voor herijking): Het is ook mogelijk om te meten hoeveel (of welk deel van de totale) tijd wordt besteed aan directe of indirecte activiteiten. Dat kan in de bestaande basissystemen (al zijn deze hiervoor vaak niet optimaal ingericht), op papier, in een spreadsheet model of via een app.

De tijdsmeting is bij het starten van de invoering van normtijden een onlogische keuze, aangezien de data momenteel voorhanden is in het systeem. Het is wel een methode die geschikt is voor herijking.