5. Een aantal voorbeelden uit de praktijk

Er zijn verschillende initiatieven gestart om te stoppen met, c.q. anders vormgeven van het schrijven van indirecte tijd. Op deze pagina worden een aantal voorbeelden toegelicht die momenteel door zorgaanbieders toegepast worden of in ontwikkeling zijn.