5.1 Experiment ‘waardegedreven zorg’

Arkin en Zilveren Kruis zijn een experiment gestart onder de noemer 'Waardegedreven zorg'. Dit experiment valt onder de beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’ en is als zodanig ook goedgekeurd door de NZa. De ‘experimentstatus’ van Arkin zorgt ervoor dat de bijbehorende declaraties rechtmatig zijn.

 

Arkin is met het experiment gestart bij 4 FACT-teams en 3 outreachende verslavingszorg-teams. De focus in dit experiment ligt op het werkplezier en vakmanschap van behandelaren. Centraal thema daarin is de kwaliteit van zorg. De eerste stap die in dit experiment gezet is, is dan ook het bezoeken van de teams en met de behandelaars in gesprek gaan. Tijdens de gesprekken zijn de drijfveren van de behandelaars besproken en zijn er doelen/ KPI’s gesteld, die met name gericht zijn op de kwaliteit van zorg, zoals het opstellen van het behandelplan, huisarts informeren (brief), samenwerking met ketenpartners, somatische screening, etc.

 

Vervolgens is gezocht naar een andere manier van registratie, die aansluit bij de behandelpraktijk. Zinnige en zuinige dossiervoering zijn leidend. Om de registratie te vereenvoudigen, worden enkel directe activiteiten geregistreerd. Vooruitlopend op het nieuwe bekostigingsmodel, worden deze contacten in staffels (0-15 min, 16-30 min, etc.) geregistreerd. Alle directe contacten moeten worden geregistreerd door middel van beloopregistratie (contacten worden afgeleid uit beloopregistratie). Als de zorgverlener indirecte contacten/tijdsbesteding wil vastleggen, kan een inhoudelijke aantekening gerapporteerd worden.

 

De behandelaar vult dus nog maar een paar items in:  

 1. Soort contact (FTF op kantoor, telefonisch, outreachend kort, outreachend lang, aantekening)
 2. Datum en tijdstip
 3. Aantal directe minuten (in staffels)
 4. Korte verslaglegging  

Het soort behandelaar heeft geen impact op indirecte tijd, de soort cliëntpopulatie wel. De reistijd is bijvoorbeeld hoger bij de teams die outreachend werken en gebaseerd op het contacttype wordt deze automatisch toegekend. De algemene indirecte tijd-activiteiten met 7-codes (MDO, verslaglegging, zorgcoördinatie, etc.), worden dus niet meer apart geregistreerd. 

 

De nieuwe manier van werken zorgt er ook voor dat managers een andere rol krijgen. Er wordt namelijk niet meer primair gestuurd op productiviteit, maar op kwaliteit/inhoud van zorg. De gesprekken met de behandelaar gaan steeds meer over kwaliteitsindicatoren (somatische screenings, signaleringsplannen, behandelmethodiek, etc.).

 

Dit experiment heeft onder andere geleid tot:  

 • Verbetering op kwaliteitsindicatoren (aantal signaleringsplannen, somatische screenings)  
 • 51 minuten per dag minder registratie (gevoelstemperatuur behandelaren)
 • Fors minder verzuim  
 • Hogere retentiegraad  
 • Significante verbeteringen op;  
  • Werktempo en werkhoeveelheid  
  • Problemen met de taak  
  • Organisatie van werk  
  • Zinvol werk  

De administratieve uitkomsten bleken anders dan van tevoren verwacht. Met name de hoeveelheid directe tijd blijft achter bij de resultaten uit het verleden. Hiervoor zijn veel oorzaken te benoemen. De belangrijkste zijn onder meer:  

 1. Behandelaren hebben geen overzicht meer over geregistreerde activiteiten (agenda in ECD is uitgezet)
 2. Een aantal signaleringslijsten ontbreken, bijvoorbeeld op niet-afgehandelde afspraken
 3. Er wordt niet meer gestuurd op de hoeveelheid geregistreerde tijd
 4. Een meer zuivere onderscheidende directe tijdsregistratie t.o.v. het verleden.

Ook kost het momenteel nog veel moeite om de beloopregistratie in het ECD te vertalen naar productie in een DBC. Dit heeft gezorgd voor vertragingen in de DBC-facturatie in 2019. Voor 2020 werkt Arkin aan een oplossing samen met PinkRoccade.   

 

Samenvatting:  

 • Sturing op kwaliteit van zorg  
 • Slechts enkele zorgactiviteiten beschikbaar voor behandelaars  
 • Indirecte tijd wordt achter de schermen toegevoegd aan de directe activiteiten d.m.v. een opslag o.b.v. gegevens uit het verleden  
 • Indirecte tijd verschilt niet op behandelaarsniveau, wel op cliëntpopulatie (setting = outreachend)
 • Alle indirecte tijd wordt niet meer geschreven, wel gerapporteerd indien zinnig en zuinig
 • Reistijd nog afgeleid uit de zorgactiviteit (genormeerd conform zorgprestatiemodel) 

Vooruitzichten 2020 

Voor 2020 & 2021 is de innovatieovereenkomst verlengd. In 2020 gaat Arkin het experiment uitbreiden in eerste instantie naar andere outreachende teams. De basis van het registratiemodel blijft het Zorgprestatiemodel. Door middel van een app (MijnQuarant) kunnen behandelaren zowel onderweg als op kantoor eenvoudiger registreren.  

 

Benieuwd naar wat meer achtergronden of toelichting? 

Geef je dan op voor het symposium ‘Waardegedreven zorg en daarmee merkbaar minder regeldruk’ op 17 februari 2020.  

 

Aanmelden kan hier: https://www.aanmelder.nl/ontregeldezorginggz