5.2 Normtijden als opslag hanteren

Een andere GGZ-aanbieder is momenteel bezig met een traject waarbij de tijd van de meeste algemeen indirecte DBC-activiteiten (verslaglegging, overleg derden, zorgcoördinatie, etc.) en indirecte DBC tijd behorend bij een direct contact tezamen als procentuele opslag wordt toegevoegd aan de directe DBC-tijd behorend bij een direct contact. Per DBC-beroep verschilt het percentage opslag op de directe DBC-tijd. De opslag is berekend op basis van een model waarbij gebruik is gemaakt van  historische data. Een psychiater besteedt bijvoorbeeld gemiddeld genomen meer indirecte DBC-tijd dan een basispsycholoog. De indirecte DBC-tijden mogen en kunnen niet aangepast worden door behandelaars. De focus ligt bij dit model op directe DBC-tijd. De doelstelling/sturing verschuift daarmee van de totale DBC-tijd naar de directe DBC-tijd.

 

Verslaglegging over de algemeen indirecte contacten wordt gedaan, wanneer dat noodzakelijk is voor de behandeling. Reistijd en MDO zijn uitgesloten en blijven afzonderlijk geregistreerd, ook in DBC tijd. De keuze om MDO-registratie (act_7.3) in stand te houden kent twee argumenten: Enerzijds vindt de aanbieder het belangrijk om zicht te houden op deze registratie, anderzijds vanwege controles op het MDO bij externe verantwoording.

 

Door deze GGZ-aanbieder werd benoemd dat de organisatie en behandelaars intrinsiek gemotiveerd en kritisch positief zijn ten opzichte van de nieuwe opslagmethodiek, maar dat zij wel aangeven dat zij dan minder verantwoording kunnen afleggen over hun algehele bestede (DBC) tijd.  

De indirecte tijd-activiteiten zijn niet meer gepland in de agenda. Wel kan de behandelaar een verslag (decursus) schrijven in het dossier als de activiteit zorginhoudelijk van belang is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een blokkade-afspraak te maken in de agenda, zodat een reservering gemaakt wordt voor het werken aan de indirecte tijd-activiteiten. Deze geblokkeerde tijd valt dan niet door in een DBC.

 

De aanbieder maakt gebruik van het EPD van Impulse, genaamd User. User kan vooralsnog geen onderscheid maken tussen financieringsstromen bij de inrichting.

De nieuwe manier van registratie, die als doel heeft een administratieve lastenverlichting, wordt geëvalueerd middels een uitvraag bij behandelaars. Voorafgaand aan het onderzoek en na het implementeren van de opslagmethodiek, wordt gevraagd hoeveel tijd besteed wordt aan de registratie en of de lastendruk na de invoering als verminderd wordt ervaren. 

Aangezien deze methodiek niet mogelijk is binnen de huidige NZa-regelgeving, moet deze werkwijze via een experiment opgestart worden. Deze experimentregel is opgesteld.  Zilveren Kruis als grootste verzekeraar en de NZa zijn formeel akkoord. De vraag ligt nu bij de andere verzekeraars.

 

Samenvatting:  

  • Sturing op directe DBC-tijd
  • MDO en reistijd worden nog wel geschreven
  • Procentuele opslag van indirecte tijd op directe tijd, verschillend per DBC-beroep
  • Indirecte tijd kan niet aangepast worden door de behandelaar