5.3 Registratie vereenvoudigen voor EPA-cliënten

Het doel van een andere GGZ-aanbieder is om de registratie van activiteiten te vereenvoudigen, de tijd die besteed wordt aan vastlegging van indirecte tijd te verminderen en de beleving van behandelaars te veranderen t.o.v. administratieve lasten.

 

Met ketenpartners worden de EPA-patiënten bediend op basis van DBC-registratie en bekostiging vanuit de Zvw. De bedoeling is dat er geen indirecte tijd en geen reistijd meer wordt geregistreerd, dat wordt namelijk als opslag aan de directe contacten toegevoegd. Er is, vooruitkijkend naar het nieuwe bekostigingsmodel, voorgesteld om clusters (bijv. 1-15 min, 16-30 min, etc.) te hanteren voor de registratie van contacten met directe tijd, maar bij een inventarisatie in de instelling bleek dit (nog) geen geschikte werkwijze te zijn.

 

Er wordt door deze aanbieder dus geregistreerd volgens de DBC-registratieregels, alleen voor iedere minuut geregistreerde directe tijd komt er een bepaald percentage opslag aan indirecte (reis-)tijd bij. De opslag is gebaseerd op realisatie uit het verleden. Deze opslag wordt toegepast op de registratie van tijdschrijvende beroepen waarvan de registratie van invloed is op de declaratie.

 

Verder zijn de zorgactiviteiten teruggebracht naar 4 activiteiten: 

  1. Intake en diagnostiek (act_1 en act_2)
  2. Behandelcontact individueel (act_3)
  3. Behandelcontact groep (act_3)
  4. Dagbesteding (act_9)

Deze nieuwe manier van registratie geldt voor de ambulante behandelingen voor EPA-patiënten. Dit experiment is besproken met de representerende zorgverzekeraar en de NZa. De overige zorgverzekeraars zijn ook geïnformeerd, of zij mee gaan tekenen is vooralsnog niet bekend.

 

Ook deze methodiek zal via een experiment opgestart moeten worden.

 

Samenvatting: 

  • Sturing op registratie van directe tijd
  • Beperkt aantal zorgactiviteiten beschikbaar
  • Geen registratie meer van reistijd, MDO en verslaglegging (act_7- codes)
  • Opslag op activiteitenniveau
  • Nog niet bekend of indirecte tijd verschilt op behandelaarsniveau
  • Indirecte tijd kan niet aangepast worden door de behandelaar