6. Elektronisch Patiëntendossier

Het anders registreren van de indirecte tijd, heeft ook gevolgen voor de inrichting van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Om deze reden zijn een aantal softwareleveranciers benaderd om de bestaande functionaliteiten en ontwikkelingen te bespreken.