6.1 PinkRoccade

PinkRoccade heeft twee trajecten in het verlengde van het zorgprestatiemodel, namelijk “Normtijden als opslag” en “Regelarme zorg”.

 

Het traject “Normtijden als opslag” is nog in afstemming. Binnen dit traject wordt de indirecte tijd automatisch toegekend als percentage bovenop de directe tijd, zonder dat je dit terug ziet in de agenda van de behandelaar. Hierbij zal het mogelijk worden om het opslagpercentage in te richten per (CONO) beroep, setting, product en financieringsstroom. Nadat de ontwikkeling gereed is en je dit in gebruik wil nemen, dan zal dit voor de gehele organisatie van toepassing zijn en zorgen voor een vermindering van de administratieve last voor behandelaren, doordat indirecte tijd niet meer apart geregistreerd hoeft te worden.

 

Het project “Regelarme Zorg” zorgt voor een vermindering van de administratieve lasten door een vermindering van de regel- en verantwoordingsdruk. Een voorbeeld hiervan is het enkel nog registreren van directe tijd. Zorgaanbieders die met hun zorgverzekeraar en VWS hebben afgesproken om te mogen declareren conform “Regelarme zorg”, kunnen gebruik maken de mQ – Behandelaar app van PinkRoccade GGZ. Deze app is al in gebruik bij GGZ – instellingen, het geeft de behandelaar overzicht over de caseload, agenda en clientgegevens en maakt het mogelijk om op een simpele en intuïtieve manier ad-hoc directe tijd te registreren. Dit product kan flexibel voor een deel van de organisatie of de gehele organisatie ingezet worden en heeft geleid tot een bewezen vrijspelen van administratietijd, tijd die direct ten goed komt aan de zorg.