6.2 AVINTY

Het EPD van Avinty, genaamd USER, beschikt over de mogelijkheid om defaulttijden in te richten per activiteit. Er bestaat daarbij een onderscheid tussen indirecte tijd voorafgaand en aansluitend op de afspraak. Een voorbeeld van deze instelling:

Bij het plannen wordt de duur van de afspraak en de indirecte tijd klaargezet op basis van de defaultwaarden bij de activiteit. De indirecte tijd (voor en na) kan in deze situatie nog wel aangepast worden door de medewerker. De indirecte tijd kan indien gewenst ‘geblokt’ worden in de agenda of er kan ingesteld worden dat andere afspraken zijn toegestaan gedurende deze geplande indirecte tijd.

 

De defaulttijden worden dus per activiteit ingericht. Wanneer men gebruik maakt van  zorgpaden en werklijsten in USER kan men de defaulttijden per activiteit laten afwijken per zorgpad. De zorgpadenfunctionaliteit ondersteunt de standaardisatie van zorg en vermindert de registratielast. Het geeft de mogelijkheid om op basis van zorgbehoefte en andere kenmerken de cliënt een afgebakend stuk zorg te bieden. Verder geeft het de medewerkers duidelijkheid over kaders van de zorg. Aan een zorgpad kunnen werklijsten worden gekoppeld. Als er voor een cliënt een zorgpad wordt aangemaakt zal deze werklijst worden klaargezet bij de cliënt. Vanuit die werklijst kunnen medewerkers taken oppakken en direct uitvoeren in USER. Ook te plannen afspraken staan in deze werklijst en kunnen vanuit de lijst ingepland worden.

 

De activiteiten die aan een zorgpad toegevoegd worden, kunnen met andere defaultwaarden ingesteld worden. Als er bijvoorbeeld sprake is van meer indirecte tijd bij activiteiten in de Jeugdwet dan bij activiteiten in de specialistische GGZ kan men ervoor kiezen dit de differentiëren bij de inrichting van de zorgpaden. Er zijn in dit voorbeeld dan specifieke zorgpaden voor jeugdigen en specifieke zorgpaden voor de specialistische GGZ.

 

Hieronder volgt een voorbeeld van een werklijst: 

Na het klikken op de pin in de werklijst (Plannen afspraak), komt men direct op de juiste plek in de agenda en kan de afspraak gepland worden met twee klikken.

In de afspraak wordt uitgegaan van de default duur en indirecte tijd van de activiteit zoals gedefinieerd bij de inrichting van het zorgpad. Indien nodig kan deze nog wel aangepast worden door de medewerker.  

Impulse biedt ook de mogelijkheid om per cono-beroep een bepaald percentage als opslag aan indirecte tijd op te voeren. De zorgaanbieder bepaalt de percentages en richt de waardes in.  

Als men gebruik maakt van deze functionaliteit is het advies om de optie “indirecte tijd blokken” uit te zetten. De directe tijd kan in deze situatie wel aangepast worden door de behandelaar en de indirecte tijd veranderd dan automatisch o.b.v. het ingerichte percentage (en kan niet handmatig worden aangepast). Het afspraaktype vergadering is uitgesloten van deze functionaliteit, bijvoorbeeld het MDO. Het is verder mogelijk om een notitie te maken van de geleverde zorg zonder een afspraak in te plannen.

Voorbeeld bij CONO Psychodiagnostisch werker (dus conform inrichting 50% indirecte tijd o.b.v. de duur van de afspraak)

Voorbeeld bij CONO gedragstherapeut (dus conform inrichting 10% indirecte tijd o.b.v. de duur van de afspraak)

 

Deze functionaliteit is beschikbaar in versie 8.6. 

Consequenties bij het gebruik van de default percentages indirecte tijd:

  • Indirecte tijd welke wordt afgeleid is niet handmatig aan te passen
  • Afleiding indirecte tijd o.b.v. inrichting (geldigheid en percentage per CONO)
  • Indien geen geldig percentage is ingericht, blijft indirecte tijd wel gewoon aanpasbaar in agenda
  • Geldt voor alle financieringstypes en financiers