6.3 Medicore

Het EPD van Medicore biedt de mogelijkheid om een bepaald percentage aan indirecte tijd aan het directe contact toe te voegen. Daarbij kun je onderscheid maken tussen de verschillende financieringsstromen.

 

Per activiteit en per financieringsstroom wordt het percentage ingesteld. De inrichting van een activiteit ziet er zo uit:

In het daadwerkelijk tijdschrijven is het voor een zorgverlener mogelijk om van de voorgestelde indirecte tijd af te wijken en dit zelf aan te passen.

 

In het MC EPD worden de activiteiten ingericht met een generieke naam, bijvoorbeeld ‘intakegesprek’. Bij de specialistische GGZ leidt dit dan af naar een act_2.1.  Bij de basis-GGZ naar 01 intake en bij de Jeugdwet naar een intakecontact jeugdwet. De meeste instellingen die beschikken over het EPD van Medicore hebben tussen de 25 en 40 generieke activiteitcodes ingericht. 

Om de indirecte tijd te kunnen verantwoorden, is het mogelijk om vanuit het behandeldossier een verslag aan te maken, zonder een activiteit of tijd te schrijven. Ook biedt het EPD de mogelijkheid tijd te registreren bij ongeplande zorg. Dit kan zonder een afspraak te maken in de agenda: