6.4 Nedap

Nedap heeft een generiek EPD ontwikkeld, genaamd ONS, wat voor alle financieringsstromen/aanbieders in de GGZ toepasbaar is. Het is binnen het EPD mogelijk om defaulttijden in te richten voor de agenda middels het gebruik van Ons Zorgpaden. (printscreen zorgpad met intentie, en toevoegen in Agenda)

De gebruiker krijgt dit zoals hierboven weergeven als standaard tijd, zodra deze intentie wordt gepland in ONS Agenda. 

 

Het is in ONS tevens mogelijk om aan volledige werktijdregistratie te doen.  De productie van behandelaren valt dan rechtstreeks door in het HR-systeem, evenals bijv. verlofdagen of ziekte. Wanneer de indirecte tijd niet meer geregistreerd wordt en ook niet meer in de agenda van de behandelaar staat, zou dat kunnen leiden tot een productieverlies met andere gevolgen. Het is om deze reden daarom op dit moment mogelijk om af te wijken van de standaard tijden zoals aangeboden vanuit het zorgpad.

 

Nedap biedt daarnaast in ONS andere mogelijkheden die leiden tot administratieve lastenverlichting. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ongeplande contacten snel te registeren (printscreen dossier toevoegen van tijd)

Mocht het in de toekomst noodzakelijk zijn om aanpassingen te doen, dan is relatief eenvoudig om zaken te ontwikkelen. Er vindt iedere zes weken een release plaats waarbij de functionaliteiten beschikbaar komen. De zorgaanbieder heeft vervolgens de keuze om deze nieuwe functionaliteit aan te zetten. Een eventuele wijziging kan dus spoedig doorgevoerd worden. Hiervoor gaat Nedap graag vooraf in gesprek met onze klanten en implementatiepartners, omdat een wijziging van wet- en regelgeving of een landelijk project van invloed kan zijn op gebruik van ONS.