6.6 axians

Het EPD van Axians, genaamd Online-DBC, beschikt over de mogelijkheid om gebruik te maken van default normtijden gekoppeld aan directe tijd contacten. Daarbij is er een onderscheid tussen geplande en ongeplande afspraken.

 

Online-DBC wordt door ziekenhuizen gebruikt in combinatie met een ander EPD, meestal is dat softwareleverancier Epic. Epic wordt dan gebruikt als EPD om afspraken te plannen en om de inhoudelijke verslaglegging te doen. Online-DBC wordt gebruikt voor de daadwerkelijk DBC registratie en facturatie. Veel informatie wordt via koppelingen vanuit Epic automatisch doorgestuurd naar Online-DBC.

 

Geplande afspraken

Bij geplande afspraken gebeurt de registratie in Online-DBC automatisch. De afspraak die gepland is in Epic, wordt via de koppeling doorgestuurd naar Online-DBC. De duur van geplande afspraken wordt volgens normtijden bepaald. De afspraakduur is de directe tijd,  de indirecte tijd is een vooraf bepaalde normtijd welke niet in de agenda in Epic is terug te zien. Zodoende hoeft voor deze afspraken geen indirecte tijd geregistreerd te worden.

De automatisch geregistreerde tijden in Online-DBC zijn eventueel nog achteraf aan te passen.

 

 

 Ongeplande afspraken

Bij ongeplande activiteiten moet er nog wel handmatig geregistreerd worden door de behandelaar. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van normtijden voor zowel directe als indirecte tijd afspraken. De registratie van deze ongeplande activiteiten vindt rechtstreeks plaats in Online-DBC. Als er bijvoorbeeld een onverwachts telefonisch consult plaats vindt, dan kan een vooraf ingesteld telefonisch consult gekozen worden die al is ingevuld met normtijden. Hierdoor worden de directe en indirecte tijd al ingevuld bij het aanmaken van het telefonisch consult. Deze tijden kunnen zo nodig nog aangepast worden. 

Opslagpercentages

 

Op dit moment bestaat er nog geen functionaliteit in Online-DBC die ervoor zorgt dat de indirecte tijd door middel van opslagpercentages bovenop de directe tijd kan worden geregistreerd waarbij ook de indirecte tijd contacten zijn meegenomen die niet aan een directe tijd contact gekoppeld zijn. Dit is echter wel te bouwen op verzoek van de gebruikers. Hierbij is het ook mogelijk om deze functionaliteit zo in te richten dat er onderscheid in de opslagpercentages kan worden gemaakt naar CONO-beroep en financieringsstroom. Deze functionaliteit zal dan wel voor de gehele instelling aan of uit moeten staan. Het is niet mogelijk om maar met een bepaald deel van de organisatie gebruik te maken van deze functionaliteit.