7. Forensische zorg

De aanpak is besproken met de contactpersoon van ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze tekenen de Aanwijzing graag mee, zodat er ook een innovatie-overeenkomst ontwikkeld wordt voor de forensische zorg. Er wordt momenteel gewerkt aan een aanpak die voor de forensische zorg toepasbaar is en er wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de systemen geschikt zijn voor de nieuwe werkwijze van het registreren van de indirecte tijd.